POKÓJ I DOBRO

 

www.bernardynki.lowicz.opoka.org.pl

 

 

Strona główna

Ogłoszenia kościelne

Dzieje klasztoru

Ilustracje

Życie i działalność

Reguła

Teologia

Św. Franciszek

Św. Elżbieta

Wybór wierszy

Publikacje

Opłatkarnia

Konto

Bernardynki w Polsce

św. Franciszek

WITAMY W RODZINIE ZAKONNEJ
SIÓSTR BERNARDYNEK
W ŁOWICZU

KONTEMPLACYJNEJ WSPÓLNOCIE ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU

 

 

 

 

 

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę pragniemy dać świadectwo
życia konsekrowanego Bogu; zarówno w historii, jak i współcześnie.
Sprawy każdego, kto na nasz adres prześle prośbę o wstawiennictwo
przed Bogiem w danej intencji, przedstawimy w modlitwie Panu.
Każdemu z odwiedzających życzymy błogosławieństwa słowami naszego Patriarchy św. Franciszka z Asyżu:

 

            Niech Pan ci błogosławi i niech cię strzeże.
            Niech ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje sie nad tobą.
            Niech zwróci oblicze swoje ku tobie i niech cię obdarzy pokojem.
            Pan niech cię błogosławi.

 

SKRZYNKA INTENCJI

PATRONKA ZAKONU BERNARDYNEK

 

 

ScreenShot034a.jpg

 http://www.wfosigw.lodz.pl/ajax,download,6.html?hash=15723e0b0b781d6ca2c9cabb94a7a940&attachment=0

Grudzień 2021 r.

Nazwa zadania: „Modernizacja źródła ciepła w oparciu o montaż  kaskady pomp ciepła i budowę instalacji fotowoltaicznej dla budynku kościoła Klasztoru Sióstr Bernardynek w Łowiczu ”

Wartość ogólna zadania:       568098,- zł brutto

Wysokość dofinansowania - dotacja:    334 260,- zł 

Wysokość umorzenia:    87 300,- zł 

Zadanie dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie: dotacji i umorzenia.

Z uwagi na znaczne koszty ogrzewania i energii elektrycznej dla budynku kościoła Klasztoru Sióstr Bernardynek dokonano poprawy gospodarki energetycznej obiektu poprzez modernizację źródła ciepła w oparciu o montaż kaskady pomp ciepła powietrze - woda o mocy 48 kW (3 x 16 kW) z napędem elektrycznym do zasilania w energię cieplną instalacji c.o. oraz budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,325 KWp.

Wykonane usprawnienia poprawiają sprawność systemu grzewczego i dostosują instalację do aktualnych wymagań technicznych. Źródłem ciepła dla kościoła była kotłownia olejowa zlokalizowana w części klasztornej. Kotłownia pracowała na potrzeby kościoła oraz budynku nowicjatu. Moc zainstalowana 2 x 150 kW. Kotłownia olejowa została zastąpiona na źródło elektrycznie zasilane z systemu PV. Zamontowana zostala kaskada pomp ciepła powietrze / woda o mocy 3 x 16 kW z napędem elektrycznym do zasilania w energię cieplną instalacji c.o., sterownik, zbiornik buforowy oraz pompy ładujące i cyrkulacyjne. Kocioł olejowy pozostanie jako zabezpieczenie szczytowe dla instalacji c.o. (10% kotłownia olejowa, 90% energia elektryczna z PV).

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano następujące prace:

1.       Dostawa i montaż kaskady pomp ciepła powietrze/woda o mocy 48 kW (3 x 16 kW);

2.       Dostawa i montaż zbiornika buforowego, zbiornika c.o., pomp ładujących i cyrkulacyjnych, infrastruktury ciepłowniczej i energetycznej;

3.       Dostawa i montaż konstrukcji mocowania paneli  pv na gruncie;

4.       Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w ilości – 85 szt. na powierzchni 171 m2;

5.       Montaż infrastruktury towarzyszącej: inwertera - 1 szt., optymalizatorów – 43 szt. rozdzielni systemu pv, zabezpieczenia itp.;

6.       Wykonanie połączenia kablowego pomiędzy panelami pv, a inwerterem dla instalacji;

7.       Przyłączenie instalacji pv do istniejącego systemu energetycznego dla instalacji;

8.       Opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej, instrukcji obsługi i przeszkolenie osób eksploatujących instalację.

Instalację pV zamontowano na gruncie na terenie Zespołu Klasztornego.

Własna instalacja fotowoltaiczna zapewni użytkownikowi większą niezależność energetyczną a w przypadku normalnej pracy będzie generować duże oszczędności zmniejszające pobór energii. Montaż instalacji, która jest odnawialnym źródłem energii przyczyni się do ograniczenia emisji elektrowni konwencjonalnych i uniezależnienie użytkownika od zewnętrznych dostaw energii. 

Zamontowana instalacja do produkcji energii elektrycznej będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne Klasztoru.

Link do strony   www.wfosigw.lodz.pl

 

Siostry Bernardynki 99-400 Łowicz al. Sienkiewicza 15
tel.
(+48) 46 837 34 63
e-mail:
bernardynki@lowicz.opoka.org.pl

opoka

Strona znajduje się na serwerze Fundacji "OPOKA"
Copyright (c) 2000 by Bernardynki
Ostatnia aktualizacja witryny: 21.08.2020 r.

Dodaj stronę do ulubionych