POKÓJ I DOBRO

 

www.bernardynki.lowicz.opoka.org.pl

 

 

 Strona główna

 

 

TEOLOGIA ŻYCIA KONSEKROWANEGO
ZAKONNIC KLAUZUROWYCH

B I B L I O G R A F I A

RD - Ojciec Święty Jan Paweł II: Adhortacja Apostolska REDEMPTIONIS DONUM (1984)

RM - Ojciec Święty Jan Paweł II: Encyklika REDEMPTORIS MATER (1987)

MD - Ojciec Święty Jan Paweł II: List Apostolski MULIERIS DIGNITATEM (1988)

LW - Ojciec Święty Jan Paweł II: LIST do wszystkich osób konsekrowanych z okazji Roku Maryjnego (1988)

LK - Ojciec Święty Jan Paweł II: LIST do Kobiet (1995)

VC - Ojciec Święty Jan Paweł II: Adhortacja Apostolska VITA CONSECRATA (1996)

VS - Stolica Apostolska: Instrukcja o życiu kontemplacyjnym i klauzurze mniszek VERBI SPONSA (1999)

LB - Kongregacja Nauki Wiary: LIST do biskupów Kościoła Katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i w świecie (2004)