POKÓJ I DOBRO

 

www.bernardynki.lowicz.opoka.org.pl

 

 

  Strona główna 

 

 

 

CHARAKTER KONTEMPLACYJNY ZAKONU

Klauzurowy Zakon Sióstr Bernardynek należy do duchowej rodziny instytutów franciszkańskich. Pociągnięte przykładem naszego Serafickiego Ojca pragniemy zachowywać świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żyjąc w posłuszeństwie, w ubóstwie i w czystości.

Poświęcamy się życiu kontemplacyjnemu, aby za wzorem św. Franciszka z Asyżu:
uwielbiać stale Trójjedynego Boga: Ojca Wszechmogącego, miłosiernego Zbawiciela, odwieczną Miłość
poznawać i rozważać tajemnice Jezusa Chrystusa - Wcielonego Słowa Bożego, a szczególnie tajemnice Żłóbka, Krzyża i Eucharystii
oddawać się wielkodusznie praktyce pokuty w odosobnieniu i milczeniu
błagać o przebaczenie i o łaski dla braci w świecie.


ZAJĘCIA GOSPODARSKIE

Łączność z Panem, nabytą na modlitwie, przedłużamy w trudzie codziennej pracy, przez którą zdobywamy środki do ubogiego życia. Uprawa ogrodu warzywnego i praca w gospodarstwie.

 


Ornat ofiarowany Ojcu Świętemu 14.06 1999 r.PRACE DLA KOŚCIOŁA

Haft szat liturgicznych
Nie korzystamy z technik haftu maszynowego, lecz kontynuujemy tradycje artystycznego, bardzo pracochłonnego, haftu ręcznego. Wykonujemy: ornaty, kapy, tuwalnie, alby, bieliznę kielichową oraz chorągwie używane w procesjach eucharystycznych.

Wypiek hostii, komunikantów i opłatków wigilijnych
Wiele czynności potrzeba zanim białe krążki komunikantów będą przygotowane do Ofiary Eucharystycznej. Najpierw przy pomocy wirnika pralki wyrabia się ciasto z czystej mąki i wody. Następnie ciasto wlewa się do maszyn do pieczenia, przypominających maszyny do gofrów, lecz są w nich wygrawerowane wzory hostii lub opłatków wigilijnych.
Po wypieczeniu nie można komunikantów wycinać od razu, bo opłatek jest bardzo kruchy. Musi najpierw poleżeć na półce w pomieszczeniu z nawilżonym powietrzem. Gdy zmięknie, umieszcza się go na stoliku maszyny wycinanej - uruchamiane przy pomocy pedału cylindry z ostrymi brzegami wykrawają z opłatka krążki komunikantów.

Oprawa ksiąg liturgicznych w pracowni introligatorskiej
W pomieszczeniu wyposażonym w maszyny introligatorskie, siostra po kursie mistrzowskim, oprawia mszały, lekcjonarze, księgi parafialne.
W latach osiemdziesiątych w naszej introligatorni poddana była konserwacji i renowacji część zabytkowego księgozbioru Muzeum w Nieborowie.

 

Prace zakrystianki
Siostry zakrystianki, oprócz dbałości o czystość, wyposażenie i wystrój kościoła, oprócz codziennego przygotowywania paramentów liturgicznych, mają też pod opieką tak zwany skarbiec. Są w nim przechowywane oprócz współczesnych również dawne, zabytkowe i cenne paramenty, obrazy czy rzeźby, które okresowo trzeba czyścić i konserwować.

Prace w Kurii Diecezjalnej
25 marca 1992 r. powstała Diecezja Łowicka. Pierwszy Biskup Łowicki Alojzy Orszulik zaprosił Bernardynki do pomocy w organizowaniu pracy nowej Kurii Diecezjalnej.
W ciągu minionych ośmiu lat siostry podejmowały obowiązki: sekretarki, archiwistki, maszynistki komputerowej, referentki wydziału ekonomicznego, duszpasterskiego, sakramentalnego. Obecnie w Kurii Diecezjalne Łowickiej pracują dwie bernardynki.

 

 


DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Pomoc biednym
Pragniemy dawać świadectwo ubóstwa przez chętne dzielenie się z potrzebującymi. Naszą tradycją jest zaopatrywanie w posiłek wszystkich proszących o to.

Prowadzenie bursy dla dziewcząt
Fundator naszego klasztoru, kasztelan Marcin Sadowski (1586-1654), wyraził życzenie, by mieszkające w konwencie zakonnice przyjmowały na wychowanie dziewczęta. W ciągu wieków różnie ta praca była realizowana - była prowadzona pensja prywatna, szkoła, internat, dom dziecka. Obecnie prowadzimy bursę z dwuosobowymi pokojami i wyżywieniem dla uczących się dziewcząt szkół średnich i wyższych w Łowiczu. Sercem bursy jest jej kaplica z figurą Matki Bożej Fatimskiej, przywiezioną z samej Fatimy.