Strona główna

Wersja elektroniczna

 

s. Anna Ewa Kędracka OSFB
ŚWIĘTA ELŻBIETA WĘGIERSKA 1207-2007
800-LECIE URODZIN

Wydano za sprawą "Bernardynek"
Siostry Bernardynki, 99-400 Łowicz, Al. Sienkiewicza 15,
tel (0-46)837-34-63, e-mail: bernardynki@lowicz.opoka.org.pl
http://www.bernardynki.lowicz.opoka.org.pl

Pomoc w tłumaczeniu tekstów z języka niemieckiego: s. Urszula Małgorzata Kempa OSFB

Copyrigt (C) 2007 Bernardynki
Wydanie II poszerzone

ISBN 9788392339762

Wydawca, skład i druk: POLIGRAFIA s.j.
99-400 Łowicz, ul. Zachodnia 18, tel./fax 0-46 837-18-92


 

 

NAKŁAD WYCZERPANY

s. Anna Ewa Kędracka OSFB
ŚWIĘTA ELŻBIETA WĘGIERSKA 1207-2007
800-LECIE URODZIN

Wydano za sprawą "Bernardynek"
Siostry Bernardynki, 99-400 Łowicz, Al. Sienkiewicza 15,
tel (0-46)837-34-63, e-mail: bernardynki@lowicz.opoka.org.pl
http://www.bernardynki.lowicz.opoka.org.pl

Pomoc w tłumaczeniu tekstów z języka niemieckiego: s. Urszula Małgorzata Kempa OSFB

Copyrigt (C) 2006 Bernardynki
Wydanie I

ISBN 83-923397-4-6..\elzbieta\1elzbiet.html

Wydawca, skład i druk: POLIGRAFIA s.j.
99-400 Łowicz, ul. Zachodnia 18, tel./fax 0-46 837-18-92


 

s. Anna Ewa Kędracka OSFB
ŁOWICKIE BERNARDYNKI

 

Wydano za sprawą "Bernardynek"
Siostry Bernardynki w Łowiczu

Al. Sienkiewicza 15, tel (0-46)837-34-63,

e-mail: bernardynki@lowicz.opoka.org.pl
http://www.bernardynki.lowicz.opoka.org.pl

Archiwalia: ze zbiorów bernardynek
Zdjącia: Jan Zawitkowski, Irena Jodłowska
Zdjącia lotnicze: Wiesław Stępień
Opracowanie graficzne:
Jacek Rutkowski OESSH

Copyright (C) 2005 Bernardynki
Wydanie II poszerzone

ISBN 83-920613-7-3

Wydawca, skład i druk: POLIGRAFIA s.j.
99-400 Łowicz, ul. Zachodnia 18, tel./fax 0-46 837-18-92


Wersja elektroniczna

NAKŁAD WYCZERPANY

s. Anna Ewa Kędracka OSFB
DZIEJE ŁOWICKICH BERNARDYNEK

Monografia wydana z okazji jubileuszu 350-lecia Fundacji Sióstr Bernardynek w Łowiczu.

Wydawca: Siostry Bernardynki w Łowiczu
99-400 Łowicz, al.
Sienkiewicza 15, tel. 0-46 837 34 63
e-mail:
bernardynki@lowicz.opoka.org.pl

Archiwalia: ze zbiorów Bernardynek
Zdjącia: Jan Zawitkowski
Zdjącia lotnicze: Wiesław Stępień
Projekt graficzny:
Jacek Rutkowski OESSH

Copyright (C) 2000 Siostry Bernardynki
Wydanie I

ISBN 83-9141194-0-1

Publikacja powstała dzięki pomocy
Ryszarda Budzałka Burmistrza Miasta Łowicza
i Urzędu Miejskiego

Skład i druk:POLIGRAFIA s.j.
99-400 Łowicz, ul. zachodnia 18, tel./fax 046 837 18 92


Wersja elektroniczna

NAKŁAD WYCZERPANY

"SITIO" to wybór wierszy s. Marty Anny Bryły OFSB.

Wydawca: Siostry Bernardynki w Łowiczu
99-400 Łowicz, al.
Sienkiewicza 15, tel. 0-46 837 34 63
e-mail:
bernardynki@lowicz.opoka.org.pl

Redakcja: s. Antonia Wilk OSFB
Opracowanie graficzne:
Jacek Rutkowski OESSH

Copyright (C) 2000 Siostry Bernardynki
Wydanie I

ISBN 83-9141194-5-2

Skład i druk: POLIGRAFIA s.j.
99-400 Łowicz, ul. zachodnia 18, tel./fax 046 837 18 92