Strona główna

ILUSTRACJE DO DZIEJÓW ŁOWICKICH BERNARDYNEK cz. 3

XIX-wieczna dzwonnica obok wejścia na plac przed kościołem.

Ołtarz główny z obrazem Niepokalanego Poczęcia NMP.

Nieustająca adoracja Najświętszego sakramentu.

Ambona z baldachimem i rzeźbą Chrystusa Salvatora na wierzchołku.

Trójarkadowy chór zakonny.

Ołtarz Matki Bożej Łaskawej z rzeźbami św. Franciszka i św. Klary w chórze zakonnym.