Strona główna

ILUSTRACJE DO DZIEJÓW ŁOWICKICH BERNARDYNEK cz. 4

Wczesno-gotycki Krucyfiks powstały około 1280 roku.

Renesansowa rzeĽba Chrystusa frasobliwego poł. XVI w.

Pieta – ludowa rzeĽba XVIII/XIX w.

Rokokowa rzeĽba Matki Bożej Łaskawej 2 poł. XVIII w.

Strona główna