Wszystkim, których kocham
których spotkałam
i spotkam
dedykuje ten tomik wierszy.
Niech on pomoże,
choć przez chwilę
zachwycić się nad miłością i dobrocią Boga.

**********s. Marta Anna Bryła OSFB